Prisrčno dobrodošli

Večjezičnost kot priložnost – delovni sestanek
Niz predavanj/sestankov o konceptih, ki naj bi prispevali k internacionalizaciji pri izobraževanju učiteljev in k pospeševanju večjezičnosti pri otrocih in mladostnikihV Evropi se preizkušajo, presojajo in znanstveno analizirajo številni koncepti in modeli didaktike večjezičnosti. Ponavadi se na večjezičnost gleda predvsem kot na poklicno potrebo. Le redko pa se obravnava dejanska večjezičnost ljudi v večjezičnih regijah ali večjezičnih življenjskih okoljih. Niz delovnih sestankov na temo „Večjezičnost kot priložnost“ je poskus, da se pri udeleženih izobraževalnih ustanovah sistematično izkoristijo pozitivni potenciali teh izkušenj z večjezičnostjo.

Vsebina prve delavnice z naslovom „Večjezičnost kot priložnost“, ki je potekala leta 2009 na univerzi v Kasslu, so bili različni pristopi za ravnanje z večjezičnostjo iz Finske, Belgije, Poljske in Nemčije. Posebnost pri tem je bila, da so se delavnice udeležili tudi študentje, in to ne samo kot slušatelji na predavanjih docentov temveč tudi kot nastopajoči. S tem so študentje iz Kassla in Poljske ter docenti z drugih visokih šol dobili možnost, da spoznajo večjezične partnerske regije v tujini. Čeprav je bila delavnica prvotno zasnovana kot enkratna prireditev, so udeležene visoke šole ostale še naprej v stiku in se medsebojno redno obveščale o delovnih rezultatih in načrtih.

Mednarodna konferenca z naslovom „Deutsch-Landschaften einer Sprache“ (Nemške pokrajine nekega jezika), ki je potekala leta 2010 v poljskem mestu Nysa/Nisa, je bila neke vrste nadaljevanje razprave v Kasslu. Značilnost te konference je bila velika ponudba informacij o položaju pouka nemščine v dvojezični regiji Wroclaw-Nysa/Nisa in v drugih dvojezičnih regijah Evrope. Pri tem so se osredotočili na koncepte jezikovnega pouka v manjšinskih situacijah in na dvokulturne ponudbe pri programih v zvezi z jezikovnimi študijami. Posebna izkušnja je bilo literarno popotovanje po mestu, ki so ga vodili študentje. Tema popotovanja je bila literarna tradicija Šlezije na podlagi primerov Josepha von Eichendorffa in Maxa Hermanna-Neiße.Vsebina tretje konference na temo „Večjezičnost kot priložnost“, ki je potekala maja 2011 v Eupnu v Belgiji, in sicer na avtonomni visoki šoli nemškogovoreče skupnosti (Autonome Hochschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft), je bil pouk nemščine kot drugega jezika in kot manjšinskega jezika v šoli in na visoki šoli. Cilj, ki so si ga pri tem sami zastavili, je bil, da se študentom in strokovnim delavcem v šolah in na visokih šolah omogoči izmenjava mnenj in gradiva k dotičnim konceptom – upoštevajoč tudi in predvsem mlade ljudi iz migrantskih družin. 


Kolegice in kolegi z visokih šol v Nemčiji, na Poljskem, v Luksemburgu, na Finskem, v Italiji in Švici so poročali o različnih programih, ki so jih razvili glede na obravnavanje jezika za manjšine v predšolskih ustanovah, v osnovnih šolah in na visokih šolah v njihovih državah in regijah. 


Novo razsežnost je niz delovnih sestankov dosegel leta 2012 na univerzi Université du Luxembourg v Walferdange. Udeleženci so imeli v treh dneh možnost, da se udeležijo ekskurzije v dvojezično gimnazijo na mejnem območju Nemčije in Luksemburga ter poleg tega tudi številnih predavanj v paralelnih delavnicah. Tako so veliko izvedeli o luksemburški jezikovni politiki, ki predvideva, da se vsi otroci poleg luksemburščine in nemščine učijo tudi francoščino, in od sekundarne stopnje naprej tudi angleščino ter po možnosti nadaljnje tuje jezike kot italijanščino, španščino in latinščino. Izkazalo pa se je, da so za zelo velik delež otrok iz migrantskih družin, ki postaja vse bolj raznolik, potrebne nove ideje. Le-te so številni referenti in referentke predstavili v treh jezikih.

Maja 2013 pa je bil na programu niz predavanj „Dvojezičnost kot priložnost“ na pedagoški visoki šoli v Heidelbergu. Težišči predavanj, ki so prav tako potekala v treh jezikih, pa sta bila učenje tujih jezikov in dvojezični pouk. Med drugim so se ukvarjali z izkušnjami z jezikovno heterogenimi skupinami in pristopi k zgodnji večjezičnosti v predšoli oz. osnovni šoli. Študentje, znanstveniki in strokovni delavci iz šol, z visokih šol in iz drugih izobraževalnih ustanov so imeli možnost, da na nadnacionalni ravni izmenjajo podatke o raziskovalnih ukrepih in projektih na temo večjezičnost.
Šesto srečanje je potekalo junija 2015 v Nysi/Nisi na Poljskem. V okviru priprav je uspelo ustanoviti konzorcij iz visokih šol in izobraževalnih ustanov v Belgiji, Nemčiji, Luksemburgu, Avstriji in Švici ter se dogovoriti za v bodočnost usmerjena srečanja k težiščnim temam. Osrednja točka srečanja so bili izobraževalni koncepti za dejansko večjezičnost in za razvoj osebne identitete. Zbornik prispevkov je izšel začetek avgusta 2016 pri založbi Leipziger Universitätaverlag.

Slike s sestanka 2015.
Sedmi kongres 'Večjezičnost kot priložnost'   bo potekal od 3. julija do 5. julija 2017 v Kasslu.